Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu g (SGK trang 54)

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?

Hướng dẫn giải

Theo em, học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan, ví dụ:

- Cúng bái thần linh hoặc ăn hạt đậu trước khi đi thi.

- Đặt tập học dưới gối nằm khi ngủ hoặc kẹp lá cây thuộc bài vào trang tập để thuộc bài mà không cần học.

Để khắc phục hiện tượng đó, chúng ta cần phải:

- Biết được mê tín dị đoan là gì, tốt hay xấu, mà muốn biết thì phải học để có kiến thức.

- Khi thấy những hành vi mê tín dị đoan thì phải nhắc nhở hoặc tố cáo, không được ủng hộ cho những hành vi đó.

- Gia đình và nhà trường phải nghiêm khắc nhắc nhở và giáo dục học sinh không nên mê tín dị đoan.

Các câu hỏi cùng bài học