Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu chuyện con voi

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-11-30 07:32:25

Câu chuyện con voi
Câu chuyện con voi

Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợ dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chắng có chuồng giam. Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy. Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh tại sao lũ voi cứ đứng yên mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.

Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩa, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì ta đã từng thất bại một lần?