Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu C6 (SGK trang 78)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường?

Hướng dẫn giải

Khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường vì nam châm vĩnh cửu không tạora từ trường mạnh như nam châm điện.

Các câu hỏi cùng bài học