Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu C5 (SGK trang 53)

Lý thuyết

Câu hỏi

Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải

Để thực hiện một công A, trâu làm việc trong 2 giờ hay 120 phút còn máy cày chỉ mất 20 phút nên máy cày có khả năng thực hiện công nhanh hơn do đó công suất của nó lớn hơn trâu

So sánh công suất:

Gọi P1,P2 là công suất của trâu và của máy

t1,t2 là thời gian thực của trâu và máy

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}P_1=\dfrac{A}{t_1}\\P_2=\dfrac{A}{t_2}\end{matrix}\right.\Rightarrow\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{t_1}{t_2}=\dfrac{120}{20}=6\) (công A là như nhau)

Vậy công suất của máy cày gấp 6 lần trâu

Các câu hỏi cùng bài học