Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu C5 (SGK trang 36)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3

Hướng dẫn giải

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ lớn hơn (hình a)

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ nhỏ hơn (hình b )

Các câu hỏi cùng bài học