Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu C4 (SGK trang 29)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vật nào phát ra âm?

Vật có rung động không? Nhận biết điều đó bằng cách nào?

Hướng dẫn giải

Cốc thủy tinh phát ra âm. Thành cốc thủy tinh có rung động

Nhận biết sự rung động của thành cốc bằng cách: Treo con lắc bấc sát thành cốc. Khi gõ thìa vào thành cốc, thành cốc rung làm cho con lắc bấc dao động.


Các câu hỏi cùng bài học