Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu c (SGK trang 32)

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em?

Hướng dẫn giải

Mỗi nhóm quyền rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ.

+ Nhóm quyền sống còn: những quyền được sống, sinh ra được làm người, được nuôi dưỡng, được chăm sóc.

+ Nhóm quyền bảo vệ: trẻ phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức đối xử, bóc lột, xâm hại, bị bỏ rơi.

+ Nhóm quyền phát triển: quyền được học tập, vui chơi... phát triển toàn diện.

+ Nhóm quyền tham gia: có quyền nói lên ý kiến của mình bày tỏ nguyện vọng của mình, được người lớn tôn trọng.

Các câu hỏi cùng bài học