Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu c (SGK trang 11)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hiểu thế nào là: "Tiên học lễ, hậu học văn"?

Hướng dẫn giải

"Tiên học lễ, hậu học văn" có nghĩa là trước tiên phải học lễ nghĩa, đạo đức làm người, sau đó mới học kiến thức sách giáo khoa.

Các câu hỏi cùng bài học