Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu b (SGK trang 8)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hậu quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào?

Hướng dẫn giải

Những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm là: phung phí, lãng phí.

Hậu quả là:

- Lãng phí tiền mà bố mẹ đã làm việc mới có được.

- Không tiết kiệm thời gian, la cà các hàng quán, không chăm chỉ học tập,...

- Mất sức khoẻ

Các câu hỏi cùng bài học