Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu b (SGK trang 47)

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín?

Hướng dẫn giải

– Bóc và đọc trộm thư của người khác;

Nghe trộm điện thoại của người khác;

– Bố mẹ bóc thư, nghe trộm điện thoại của con;

– Cô giáo kiểm tra thư của học sinh.

– Dấu thư của bạn.

Các câu hỏi cùng bài học