Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu b (SGK trang 40)