Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu a (SGK trang 32)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy đề nghị ông bà, cha mẹ kể cho em nghe về nguồn gốc và những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. Em có suy nghĩ gì về những truyền thống đó?

Hướng dẫn giải

Em hãy bảo ông bà, cha mẹ kể cho em nghe về nguồn gốc và những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình và từ đó đưa ra suy nghĩ về truyền thống đó nhé

Các câu hỏi cùng bài học