Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu a (SGK trang 24)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng các biểu hiện tích cực tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội:

- Tích cực tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng.

¨

- Tham gia hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường.

¨

- Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

¨

- Tham gia các câu lạc bộ học tập.

¨

- Là thành viên Hội Chữ thập đỏ.

¨

- Nhận chăm sóc cây hoa nơi công cộng.

¨

- Tự giác tham gia các hoạt động của lớp.

¨

- Trời mưa không đến sinh hoạt Đội.

¨

- Tham gia phụ trách Sao Nhi đồng.

¨

- Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.

¨

- Đi thăm thầy, cô giáo cũ với các bạn cùng lớp.

¨

Hướng dẫn giải

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng các biểu hiện tích cực tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội:

- Tích cực tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng.

x

- Tham gia hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường.

x

- Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

x

- Tham gia các câu lạc bộ học tập.

x

- Là thành viên Hội Chữ thập đỏ.

x

- Nhận chăm sóc cây hoa nơi công cộng.

x

- Tự giác tham gia các hoạt động của lớp.

x

- Trời mưa không đến sinh hoạt Đội.

- Tham gia phụ trách Sao Nhi đồng.

x

- Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.

- Đi thăm thầy, cô giáo cũ với các bạn cùng lớp.

x

Các câu hỏi cùng bài học