Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 9 (SGK trang 80)

Lý thuyết

Câu hỏi

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình?

Hướng dẫn giải

Là một học sinh, em phải:

-Tham gia tích cực các hoạt động tập thể ở địa phương như vệ sinh đường làng ngõ xóm, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường,..

-Tham gia tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền việc thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

-Tham gia bầu cử HĐND các cấp khi đủ tuổi


Các câu hỏi cùng bài học