Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý trả lời đúng

Ngành công nghiệp mũi nhọn của LB Nga, có sản lượng đứng đầu thế giới (năm 2006) là

A. công nghiệp luyện kim đen.

B. công nghiệp khai thác dầu, khí tự nhiên.

C. công nghiệp hàng không - vũ trụ.

D. công nghiệp quân sự.

Hướng dẫn giải

Chọn B. công nghiệp khai thác dầu, khí tự nhiên.

Các câu hỏi cùng bài học