Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 7 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý trả lời sai

Sự phân bô dân cư ở Hoa Kì có đặc điểm :

A. càng vào sâu trong nội địa thì mật độ dân số càng cao.

B. dân cư có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương.

C. dân thành thị chiếm tỉ lệ lớn, chủ yếu sống trong các thành phố vừa và nhỏ.

D. lịch sử nhập cư đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình phân bố dân cư hiện tại.

Hướng dẫn giải

Chọn A. càng vào sâu trong nội địa thì mật độ dân số càng cao.

Các câu hỏi cùng bài học