Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 7 (SGK trang 65)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 7: Giả sử ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba về NST số 2 (sự bắt cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Sự phối hợp và phân li NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu loại cây con có thể được sinh ra và mỗi loại chiếm tỷ lệ bao nhiêu khi cây ba nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội bình thường.

Hướng dẫn giải

Đột biến Số lượng Nhiễm sắc thể

Các câu hỏi cùng bài học