Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

- Những đường kinh tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và bán cầu Tây.

- Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Hướng dẫn giải

- Đường kinh tuyến chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và bán cầu Tây là: Đường kinh tuyến gốc.

- Vĩ tuyến chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam là: Vĩ tuyến gốc hay còn gọi là xích đạo.

Các câu hỏi cùng bài học