Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 trang 54 Vở bài tập Địa lí 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực.

Hướng dẫn giải

  Nằm ở vùng địa cực nên châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới. Quanh năm nhiệt độ dưới 00C. Toàn bộ bề mặt bị phủ một lớp băng dày, trung bình trên 2000m. Động vật tiêu biểu nhất là chim cánh cụt. Vì điều kiện sống khắc nghiệt nên châu Nam Cực không có dân cư, nơi đây chỉ có các nhà khoa học của nhiều nước tới nghiên cứu.

Các câu hỏi cùng bài học