Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý trả lời đúng

Dòng sông được xem là một trong những biểu tượng của nước Nga, có giá trị tưới tiêu, giao thông, thuỷ điện, du lịch là

A. Von-ga.                           B. Ê-nit-xây.

C. Ô-bi.                                D. An-ga-ra.

Hướng dẫn giải

Chọn A. Von-ga.

Các câu hỏi cùng bài học