Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 6 (SGK lớp 6 trang 21)

Lý thuyết

Câu hỏi

Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại:

- Về chữ viết, chữ số

- Về các khoa học

- Về các công trình nghệ thuật

Hướng dẫn giải

*Phương Đông:
- Tri thức về thiên văn
- Làm ra lịch (âm lịch).
- Hệ thống chữ (chữ tượng hình)
- Có những phép tính về toán học, hình học.
- Nhiều công trình kiến trúc: Kim Tự Tháp, thành Ba-bi-lon.

*Phương Tây
- Sáng tạo ra lịch (dương lịch)
- Hệ chữ cái A, B, C
- Có nhiều thành tựu cơ bản về khoa học: Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sử học, Sinh học … Văn học đạt nhiều thành tựu.
- Có nhiều công trình kiến trúc quý giá như: đền Pac-tê-nông, đấu trường Cô-li-dê, tượng lực sĩ ném đĩa …

Các câu hỏi cùng bài học