Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về tự nhiên của Bắc Trung Bộ khi phát triển nông nghiệp và những biện pháp khắc phục khó khăn.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học