Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 53 Vở bài tập Lịch sử 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Sưu tầm và chép lại một số lời bài hát nói về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

Hướng dẫn giải

Bài hát: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” 

Nhạc sĩ: Phạm Tuyên

“Hà nội đây! đế quốc Mỹ có nghe chăng 

Câu trả lời của Hà Nội chúng ta

Đâu chỉ vì non nước riêng này

Phất ngọn cờ sao chính nghĩa.

Hà Nội ơi, trong bom đạn vẫn ngời ánh sáng tương lai

Ghi chiến công tuyệt vời

Một Điện Biên sáng chói, Hà Nội ơi”.

Các câu hỏi cùng bài học