Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 48 Vở bài tập Địa lí 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng số liệu ở trang 128 SGK, hãy so sánh diện tích và số dân của Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố khác.

 

Hướng dẫn giải

Thành phố Hồ Chí Minh  có diện tích và dân số lớn nhất so với các thành phố khác còn lại ở nước ta.

Các câu hỏi cùng bài học