Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 39 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu các cách giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị ở đới ôn hòa.

Hướng dẫn giải

Để giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị, nhiều nước đã tiến hành quy hoạch lị đô thị theo hướng “phi tập trung” : xây dựng nhiều thành phố vệ tinh, chuyển dịch các hoạt động công nghiệp, dịch vụ đến các vùng mới (từ phía bắc xuống phía nam và phía tây ở Hoa Kì, từ phía đông sang phía tây ở Trung Quốc...), đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn để giảm áp lực dân số cho các đô thị...

Các câu hỏi cùng bài học