Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 16 Vở bài tập Địa lí 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở địa phương em.

Hướng dẫn giải

Một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở địa phương:

- Ở vùng nông thôn, các gia đình đông con trong khi kinh tế còn nghèo nên đời sống khó khăn, nhiều trẻ em không được đi học đầy đủ.

- Các thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) dân cư đông đúc, gây ùn tắc giao thông, rác thải sinh hoạt quá nhiều gây ô nhiễm môi trường.

Các câu hỏi cùng bài học