Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lý 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy vẽ hướng chuyển động của các vật thể sau khi đã bị lệch do lực Côriôlit vào hình dưới đây.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học