Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 (SGK trang 212)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 5: Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một vài ví dụ tự chọn.

Hướng dẫn giải

Ví dụ như: Hệ thần kinh điều khiển mọi hoạt động, báo "đói" khiến hệ tiêu hóa làm việc, khi hệ tiêu hòa làm việc xong, cần đào thải cái gì đó thì cần tới hệ bài tiết làm việc. Trong lúc các hệ cơ quan đó làm việc thì hiệ hô hấp cũng thực hiện chức năng của mình. Tuần hoàn vẫn tiếp tục lưu thông máu. Ngoại và nội tiết vẫn tiết hoocmôn. Đó là ví dụ cụ thể.

Các câu hỏi cùng bài học