Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 5 (SGK trang 138)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 5*: Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối?

Hướng dẫn giải

Hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối là do ánh sáng làm biến đổi hình thái cây.

Các câu hỏi cùng bài học