Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (trang 95 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lo-mét?


 

Hướng dẫn giải

Tàu đánh cá cách đèn báo hiệu là:

                        4−3=1(km)

                                    Đáp số: 1 km

Các câu hỏi cùng bài học