Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (trang 94 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết mm, cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp :

a)     Một gang tay của mẹ dài khoảng 2 …….

b)     Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15 …….

c)      Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài 102 …..

d)     Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10 ……

e)     Chiếc bút chì dài khoảng 16 …….

Hướng dẫn giải

a)     Một gang tay của mẹ dài khoảng 2dm.

b)     Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15m.

c)      Quãngđường Hà Nội - Hải Phòng dài 102km.

d)     Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10mm.

e)     Chiếc bút chì dài khoảng 16cm.

Các câu hỏi cùng bài học