Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau và nêu các ví dụ cụ thể để minh hoạ.

Ví dụ minh hoạ :

a)

b)

c)

Hướng dẫn giải

Ví dụ:

Kinh tế: GDP bình quân đầu người thấp, tốc độ tăng trưởng chậm

Xã hội:  Thất nghiệp, thiếu việc làm, giáo dục, y tế, gặp nhiều khó khăn

Môi trường: Tài nguyên bị khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm suy thoái

Các câu hỏi cùng bài học