Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b)

- Các hình chữ nhật có trong hình bên là:………………

- Các cạnh song song với cạnh AB là:…………………

Hướng dẫn giải

a)

b)

– Các hình chữ nhật có trong hình bên là:                                    

Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD.

- Các cạnh song song với cạnh AB là:

Các cạnh MN và DC.

Các câu hỏi cùng bài học