Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điềm vào ô ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

☐ Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ.

☐ Hoa Kì có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ tư trên thế giới..

☐ Hoa Kì có nền kinh tế đang phát triển.

☐ Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Hoa Kì

☐ Hoa Kì tiếp giáp với nước Ca-na-đa và Mê-hi-cô.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học