Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 50 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa của sông Hồng với sự phát triển kinh tế, xã hội:

Mặt tích cực:

– Bồi đáp phù sa tạo nên châu thổ rộng lớn, màu mỡ là địa bàn của sản xuất nông nghiệp

– Cung cấp phù sa cho đồng ruộng và nguồn nước để tăng vụ.

– Các diện tích mặt nước là địa bàn nuôi thủy sản.

– Cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, tôm cá cho đời sống dân cư.

– Giúp cho việc giao thông thêm thuận lợi.

Mặt tiêu cực:

– Chế độ nước thất thường gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, trở ngại cho sinh hoạt dân cư.

– Tốn kém nhiều để xây dựng và bảo vệ hệ thống đê.

Các câu hỏi cùng bài học