Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 44 Vở bài tập Địa lí 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý điền vào các ô của sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp.

a) Biển nhiều cá, tôm.

b) Phát triển nghề muối, đánh bắt thủy sản.

c) Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

d) Vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất nước ta.

e) Khí hậu nắng ấm quanh năm.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học