Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (trang 41 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp :

a)      Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90 …………..

b)      Mỗi ngày người thợ làm việc trong 8………………….

c)      Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2 ……………..

Hướng dẫn giải

a)      Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90 phút.

b)      Mỗi ngày người thợ làm việc trong 8 giờ.

c)      Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2 giờ.

Các câu hỏi cùng bài học