Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là

a)   O nước.                                             c) O sinh vật.

b)   O gió.                                               d) O con người.

Hướng dẫn giải

Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là

a)    nước

Các câu hỏi cùng bài học