Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 20 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng nhất.

Đặc điểm nổi bật của môi trường nhiệt đới gió mùa là 

a) nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió

b) thời tiết diễn biến thất thường

c) cả hai ý kiến trên

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án c

Các câu hỏi cùng bài học