Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Phong trào Đông du thất bại vì:

☐ Đường đi từ Việt Nam sang Nhật Bản quá xa.

☐ Cuộc sống của các thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật du học quá khó khăn.

☐ Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật để chống phá phong trào.

☐ Tất cả các ý trên.

Hướng dẫn giải

☒ Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật để chống phá phong trào.

Các câu hỏi cùng bài học