Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy ghi Đ vào ô vuông ý trả lời đúng, chữ S vào ô vuông ý trả lời sai.

Đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn vì: 

a) đại bộ phận lãnh thổ Ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuyến.

b) hằng năm chịu ảnh hưởng của nhiều trận cuồng phong trên biển và những cơn bão nhiệt đới.

c) ven biển phía đông có dãy núi cao chắn gió biển thổi vào.

d) vùng biển phía tây có dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a.

đ) nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương.

Hướng dẫn giải

a) (Đ)

b) (S)

c) (Đ)

d) (S)

đ) (Đ)

Các câu hỏi cùng bài học