Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4. trang 10 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống

Hướng dẫn giải

Các biện pháp khắc phục khó khăn của tự nhiên ở khu vực Châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống gồm:

-         Trồng và bảo vệ rừng góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

-         Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông cho các khu vực miền núi.

-         Áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật cho công tác dự báo và phát hiện thiên tai để đưa ra biện pháp phòng trách kịp thời.

-         Giáo dục nâng cao dântrí con người để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như ngăn chặn quá trình biến đổi khí hậu.

Các câu hỏi cùng bài học