Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 90)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi?

Hướng dẫn giải

- Thận tham gia điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu nhờ khả năng tái hấp thụ hoặc thải bớt nước và các chất hoà tan trong máu.

- Khi áp suất thẩm thấu trong máu tăng do ăn mặn, đổ nhiều mồ hôi… à thận tăng cường tái hấp thu nước trả về máu, đồng thời động vật có cảm giác khát nước à uống nước vào. à giúp cân bằng áp suất thẩm thấu.

- Khi áp suất thẩm thấu trong máu giảm à thận tăng thải nước à duy trì áp suất thẩm thấu.

Các câu hỏi cùng bài học