Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 38)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4*: San hô có lợi hay có hại? Biển nước ta có giàu san hô không?

Hướng dẫn giải

San hô chú yếu là có lợi. Ấu trùng san hô trong các giai đoạn sinh sản hữu tính thường là thức ăn của nhiều loại động vật biến.
Vùng biển nước ta rất giàu san hô (có nhiều loại khấc nhau), chúng tạo thành các dạng bờ viền, bờ chắn, đảo san hô,... là những hệ sinh thái quan trọng trong đại dương.
Tuy nhiên, một số đào ngầm san hô cũng gây trở ngại khùng ít cho giao thông đường biến.

Các câu hỏi cùng bài học