Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 200)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng.

Hướng dẫn giải

Các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất, nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng: Trồng cây họ Đậu góp phần cải tạo đất, thả bèo hoa dâu và ruộng lúa làm tăng lượng đạm cho lúa, cung cấp cho đất các chế sinh học là các vi khuẩn cố định đạm,…

Các câu hỏi cùng bài học