Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 142)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmon thực vật là gì?

Hướng dẫn giải

Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.

Các câu hỏi cùng bài học