Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 138)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?

Hướng dẫn giải

Những nét hoa văn trên gỗ có xuât xứ từ sinh trưởng thứ cấp.

Các câu hỏi cùng bài học