Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 131)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?

Hướng dẫn giải

Trả lời :

Cần phải báo vệ sự đa dạng của các loài cây, ngay cả các cây hoang dại vì sau này chúng ta có thể khai thác những gen quý hiếm từ chúng hoặc tạo ra các giống cây trổng mới.

Các câu hỏi cùng bài học