Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 112)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4*: Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Người ta nói rằng: những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn là vì những hạt rơi chậm thì có thời gian bay ở trong không trung dài hơn, nên được gió đưa đi xa hơn.

Các câu hỏi cùng bài học