Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK trang 101)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Hãy kể ra những tác nhân gây hướng hóa ở thực vật?

Hướng dẫn giải

Những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hóa chất có thể là kiềm, axit, các muối khoáng, các chất hữu cơ. hoocmôn, các chất dẫn dụ, nước,v.v..

Các câu hỏi cùng bài học